• Kancelaria Radcy Prawnego Mirosławy Sobol
  Radca Prawny Mirosława Sobol

  Ignorantia legis non excusat NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE JEST USPRAWIEDLIWIENIEM

  Pacta sunt servanda UMÓW NALEŻY DOTRZYMYWAĆ

  Celem Kancalarii jest szeroko pojmowana pomoc prawna mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz wspólnot mieszkaniowych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, rozpatrując sytuację prawna i faktyczną naszego Klienta, gdyż najważniejsze dla nas są jego potrzeby i oczekiwania.Priorytetem w naszych działaniach jest dostarczanie skutecznych rozwiązań prawnych przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo naszych Klientów. W ramach obsługi analizujemy stan prawny klientów (zawarte umowy, aneksy, porozumienia) i rozpoznajemy związane z nimi zagrożenia dla interesu Klienta. Kancelaria działa zgodnie z zasadami etyki zawodu radcy prawnego oraz zapewnia zachowanie poufności danych i informacji uzyskanych w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

  Do zespołu kancelarii dołączyła księgowa wyspecjalizowana w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawie spółek ze specjalizacją prowadzenia pełnej księgowości.

  Kancelaria współpracuje z innymi kancelariami, prawnikami, notariuszami, komornikami, rzecznikami patentowymi, rzecznikami majątkowymi oraz innymi profesjonalistami posiadającymi wiedzę specjalistyczną, tak bardzo potrzebną w niektórych technicznie skomplikowanych sprawach, co pozwala kompleksowo zająć się zagadnieniem prawnym Klienta.

  Kancelaria korzysta z najnowocześniejszych systemów informacji prawnej oraz własnej, dużej bazy komentarzy i orzecznictwa wspierającego interpretacje przepisów. Posiadany przez nas system pozwala nam gwarantować stosowanie zawsze obowiązujących przepisów.

  Terytorialnie działalność koncentruje się na obszarze województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, jednakże jesteśmy w stanie podjąć się prowadzenia sprawy bądź stałej obsługi prawnej na terenie całego kraju.

  Pomoc prawną świadczymy w Kancelarii, w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta lub za pośrednictwem email, telefonu bądź Internetu.
  Sporządzamy okresowe sprawozdania z wykonywanych czynności, co pozwala na ustalenie jej efektywności.  Mirosława Sobol w 2010 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2011 -2013 była uczestnikiem niestacjonarnego studium doktoranckiego w zakresie nauk prawnych w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 2012 - 2015 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w marcu 2015 roku.Mirosława Sobol jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i została wpisana na listę Radców Prawnych pod numerem wpisu GD-2744

  Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2006 roku prowadząc własną działalność gospodarczą i zatrudniając kilkadziesiąt pracowników, a także w czasie stażu w kancelarii prawnej oraz praktyk w organach sądownictwa i prokuratury.

  Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, rodzinnym, a także karnym i administracyjnym.

  Płynnie posługuje się językiem angielskim.

  Kancelaria
  Radcy Prawnego
  Mirosława Sobol 
  Siedziba:
  Skwer Kościuszki 16/6
   81-370 Gdynia 
  Filia:
  Pietruszkowa 26/1
   89-600 Chojnice
  Tel: +48 696 052 455
  Tel: +48 730 720 222
  email: biuro@kancelariasobol.pl
  email: radca@kancelariasobol.pl
  NIP: 555-188-95-78
  REGON: 220067330